Kategorien Informationen

Aktuelles

Dear reader,
Als belanghebbende, omdat u uw zienswijze heeft ingediend, stelt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) u op de hoogte van het feit dat het besluit tot openbaarmaken van de onderzoeksresultaten in het kader van het project Hoverboards uit 2018 is gepubliceerd op haar website (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/speelgoed/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/hoverboards/besluit-actieve-openbaarmaking-hoverboards-januari-2019).

Hierover bent u eerder op de hoogte gesteld middels de brief van 22 oktober 2018.

Alle informatie over het openbaar maken staat in het betreffende besluit en op de NVWA-website kunt u hierover meer informatie vinden.

https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/namen-bekend-maken-van-gecontroleerde-bedrijven-en-producten/juridische-aspecten-van-openbaarmaking/bezwaarschrift-indienen

Correspondentie hierover alleen via: actieveopenbaarmaking@nvwa.nl

Groeten, NVWA

 

As a direct stakeholder, because you submitted your opinion, the Netherland Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) will inform you of the fact that the decision to bring out the research results in public within the framework of the Hoverboards project from 2018 has been published on its website. (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/speelgoed/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/hoverboards/besluit-actieve-openbaarmaking-hoverboards-januari-2019).

You were previously informed about this by means of the letter of 22 October 2018.

All information about the publication is stated in the decision and you can find more information about this on the NVWA website.

https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/namen-bekend-maken-van-controlled-bedrijven-en-producten/juridische-aspecten-van-openbaarmaking/bezwaarschrift-indienen

Correspondence only: actieveopenbaarmaking@nvwa.nl

Please note that this is a translation of the original Dutch text. For legal purposes the Dutch text is leading in case of any contradiction between the Dutch and English version.